Masa Khidmah Pengurus IAST


Mulai Masa Kidmah
Masa Khidmah pengurus iast, terhitung sejak pengurus itu di lantik dengan menerima surat tugas kepengurusan yang telah ditandatangani oleh pengasuh, selanjutnya diresmikan oleh pengasuh atau majelis keluarga ppt atau salah seorang masyayikh yang telah ditunjuk untuk meresmikan, dalam acara halal bihal iast pada bulan syawal.

Akhir Masa Kidmah
Masa khidmah berakhir, setelah dilepasnya pengurus tersebut dengan dicabutnya surat tugas secara simbolis, setelah menjalankan roda kepengurusan selama dua tahun, pada acara halal bihalal di bulan syawal.

Penulisan Tahun Masa Khidmah

Dengan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa masa kepengurusan iast dalam satu masa khidmah adalah dua tahun. Diangkat pada bulan syawal, kemudian dilepas juga bulan syawal, setelah berjalan dua tahun.
Adapun penghitungan masa khidmah itu berdasarkan tahun hijriyah, sedangkan penulisannya kami sering menggunakan dua angka akhir setelah koma seperti '35-'37 yang berarti masa khidmah tahun 1435 H sampai dengan 1437 H.