Struktur Organisasi Dan Pengurus IAST


PENGASUH
Pengasuh adalah pimpinan tertinggi yang memegang wewenang penuh terhadap organisasi Ikatan Alumni Santri Todungih.

KETUA III
Ketua III adalah pimpinan tertinggi setelah pengasuh, sebagai pembina organisasi Ikatan Alumni Santri Todungih. Keberadaan Ketua III berkaitan dengan Ketua I dan Ketua II sebagaimana dijelaskan di sini.

PENASEHAT
Penasehat adalah dewan permusyawaratan pengurus harian.

PENGURUS
Pengurus adalah suatu badan yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengasuh dan Ketua III untuk masa jabatan tertentu. Pengurus berfungsi sebagai badan pelaksana program-program organisasi Ikatan Alumni Santri Todungih.
Yang dimaksud dengan Pengurus secara umum adalah Pengurus Harian organisasi Ikatan Alumni Santri Todungih. Adapun penyebutan pengurus di bawah Pengurus Harian selalu diiringi dengan nama jabatan.
Sedangkan yang dimaksud Pengurus dalam Tata Kerja ini adalah Pengurus dalam jabatan struktural dalam organisasi Ikatan Alumni Santri Todungih.
Dalam jabatan struktural pengurus terdiri dari tiga tingkat, yaitu Pengurus Harian, Divis-divisi sebagai pengurus pelaksana dan Koordinator Daerah (Korda) sebagai Pembantu pengurus.

PERSONAL PENGURUS
Adapun nama-nama pengurus IAST tertulis di sini.
Sedangkan nama-nama koordinator daerah, ditulis di halaman lain.